header.jpg

Водещ на събитието бе г-н Веселин Гандев – ръководител на проекта, който запозна присъстващите с основните и специфични цели и дейности заложени в плана за изпълнение.

Мероприятието включваше презентация, която имаше за цел да разясни накратко същността на проекта и въпроси свързани с усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда, намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, както и повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Участие в пресконференцията взеха както ръководители и служители на фирмата, така и гости.

conf1 conf2 conf3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестира във вашето бъдеще!

Бързо търсене

Посетители

В момента има 6  посетители в сайта

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ