header.jpg

Табла НН тип PrismaP

shneider prisma pТаблата тип PRISMA P са метални конструкции, предназначени за разпределителни уредби ниско напрежение. Ползват се предимно за изграждане на уредбите за собствени нужди постоянен и променлив ток на електроцентрали и подстанции.
Табла PRISMA P се сглобяват в монтажната зала на фирмата от елементи, произведени и доставени от “Schneider Electric”.

Металните конструкции са изцяло готови и боядисани от производителя. Те се доставят на базата на предварително изготвен проект, съобразен с изискванията на клиента. Таблата могат да бъдат изпълнени с различна степен на защита - от IP22 до IP55.
За осигуряване на техническа безопасност на персонала при експлоатация на таблата, възможно е изпълнение на всички форми, включително и форма 4 за безопасен достъп до апаратурата в тях.
По желание на клиента прекъсвачите, монтирани в таблата, могат да бъдат неподвижни или изваждаеми, монтирани върху съответни основи.
Вратите на таблата са снабдени със секретни ключалки. Могат да се отварят на 180 градуса. Върху тях могат да се монтират показващи и отчитащи измервателни апарати.
Шинните системи се изпълняват с медни шини с подходящо сечение. Отклоненията от главните шини към съответните прекъсвачи се изпълняват с гъвкави изолирани шини.
Таблата се изработват на секции с оглед функционалното им предназначение и възможност за транспорт.

Отделните секции се сглобяват на място от специалисти на "ЕЛ - ТЕСТ".

prisma 1 prisma 2 prisma 3

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ