header.jpg

Релейни табла

 Релейните шкафове са метални конструкции, в които апаратурата е защитена от запрашаване и нерегламентиран достъп. Те имат странични стени, таван и подови плочи, пригодени за преминаване на кабели и затваряне на отворите след изпълнението на кабелните връзки. Фирма „ЕЛ – ТЕСТ” е разработила и произвежда следните типове релейни табла:

  • Табло релейно стоящо
  • Релеен шкаф

Табло релейно стоящо - използват се предимно в обекти в експлоатация, където се подменят частично морално остарелите апарати. Предназначени са за монтаж в релейните зали, в редица със съществуващите табла. Изработват се от желязна ламарина с дебелина два милиметра. Могат да бъдат с или без врати, странични стени или таван. Апаратурата се монтира на подготвената плоскост (преден панел или вътрешна лицева част при таблата от „Скаров тип”). Клеморедите се разполагат вертикално на страничните плоскости или хоризонтално под апаратурата.

Релеен шкаф  - метални конструкции, в които апаратурата е защитена от запрашаване и нерегламентиран достъп. Различават се основно от стоящите релейни табла по начинът на достъп до апаратурата в тях, а именно биват:

  • с предна и задна плътни врати;
  • с предна врата с прозрачно нечупливо стъкло и задна плътна врата;
  • с предна плътна или прозрачна врата и две задни плътни врати.

Най-често изработваните релейни шкафове са с размери: височина 2200mm, ширина 800mm и дълбочина 600mm. По желание на клиентите височината може да се намали (например до 1800mm).

Апаратурата в тях се монтира основно по 2 начина - на монтажна плочa или на отваряема апаратна рамка (оразмерена да издържи натоварването от апаратурата и проводниците).

При необходимост се разработват специфични монтажни и крепежни елементи.
Kомутацията се изпълнява с гъвкави многожични проводници със сечение 2,5 квадратни милиметра за токовите и 1,5 квадратни милиметра за останалите вериги. Цветовете на проводниците се съобразяват с проектната документация. Вътрешната комутация е скрита в кабелни канали, които са оразмерени така, че в тях свободно да се разположат жилата от входящите контролни кабели.

Друго характерно нещо за релейните шкафове е вграждатнето на луминисцентна лампа с ключ и монофазен контакт тип “шуко”. По желание на клиента могат да се монтират отоплители, термостати, вентилаторен блок и др.
Всички повърхности на металните конструкции се боядисват двуслойно с двукомпонентен грунд и двукомпонентна боя или с термополимеризационна епоксиднополиестерна прахова боя. Цветът се избира по RAL.

relay 1 relay 2 relay 3

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ