header.jpg

Релейни табла

 Релейните шкафове са метални конструкции, в които апаратурата е защитена от запрашаване и нерегламентиран достъп. Те имат странични стени, таван и подови плочи, пригодени за преминаване на кабели и затваряне на отворите след изпълнението на кабелните връзки. Фирма „ЕЛ – ТЕСТ” е разработила и произвежда следните типове релейни табла:

  • Табло релейно стоящо
  • Релеен шкаф

Прочети още: Релейни табла

Командни табла

Предназначени са за монтаж в командните зали на обектите с цел управление на съответните съоръжения.

Състоят се от преден панел (лицева част), странични стени, задна врата, таван и дъно. Таблата се изработват от желязна ламарина с дебелина 2mm.
Върху лицевата част на таблата се разполагат мнемосхеми, отразяващи разположението и състоянието на управляваните съоръжения.

Прочети още: Командни табла

Табла НН тип PrismaP

shneider prisma pТаблата тип PRISMA P са метални конструкции, предназначени за разпределителни уредби ниско напрежение. Ползват се предимно за изграждане на уредбите за собствени нужди постоянен и променлив ток на електроцентрали и подстанции.
Табла PRISMA P се сглобяват в монтажната зала на фирмата от елементи, произведени и доставени от “Schneider Electric”.

Прочети още: Табла НН тип PrismaP

Електромерни табла

Фирма "Ел-Тест" проектира и изгражда прецизни системи за търговско и контролно измерване, съобразени и съгласувани с изискванията на отдел ИОЕЕЕК към НЕК ЕАД.
Търговските и контролните електромери могат да се монтират както в табла, (типова конструкция, проектирана от НЕК ЕАД), така и в шкафове, чиито врати могат да се пломбират. Ползваме готови шкафове или произвеждаме такива по подобие на релейните, в които електромерите се монтират на монтажна плоча или на апаратна рамка, ако няма възможност за достъп до шкафа отзад.

Прочети още: Електромерни табла

Специфични табла

Фирма „ЕЛ – ТЕСТ” проектира и изработва специфични табла, в случаите когато не е възможно използването на стандартни метални конструкции. По този начин се предоставя адекватно решение, съобразено със спецификата на всеки обект - място за монтаж, начин на разполагане на апаратурата, посока на въвеждане на кабелите и др.
Таблата се изработват в механичната работилница на фирмата. Носещите конструкции се изпълняват от желязна ламарина с дебелина 2 mm. Могат да се направят с различен брой и вид врати, с монтажни плочи или с апаратни рамки.

Прочети още: Специфични табла

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ