header.jpg

SCADA - САУП и Автоматизация

Специалистите от Органа за контрол от вид „C” към „ЕЛ-ТЕСТ” имат натрупан сериозен опит в изграждането, конфигурирането, настройката на SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) системи или САУП и в Автоматизацията като цяло. Те притежават сертификационно ниво B1 за продажба и изпълнение на проекти с ABBRTU 560.

scada1RTU 560 на фирма ABB е иновативно устройство за автоматизирано управление и наблюдение на съоръжения, технологични процеси и др. в подстанции, електрически централи, фабрики и т.н. Изградено на базата на съвременните контролери за управление, то е съставено от гъвкава модулна хардуерна концепция включваща подобрени възможности за комуникация с различни устройства нужни за управлението на технологични процеси и съоръжения като IED ( Intelligent Engineering Device), устройства за наблюдения на параметри на определени процеси (ток, напрежение, честота, фактор на мощността и т.н.), комуникация с различни системи и програми за дистанционно диспечерски управление и т.н.

scada2ABB RTU 560 съдържа големи функционални възможности, като интегриран HMI (Human Machine Interface) за мониторинг и управление, възможност за конфигуриране и изпълнение на сложни PLC (Programmable Logical Controller ) функции, функция за архивиране и принтиране на данни от събития и процеси. ABB RTU 560 притежава висока надеждност, както и възможност за резервиране на самото устройство като цяло или на комуникационните линии в зависимост от изискванията и целите на конкретния клиент.

Голямо предимство и удобство при изграждането такъв тип системи е детайлният и удобен за преглед списък със събития и/или аларми.

scada-event scada-alarm

 Нашите специалисти изпълниха проекти, в който интегрираха RTU560 Такива са: п/ст Лъч 110/20; п/ст Черганово 110/20; п/ст Самоводене 110/20; п/ст ФЕЦ Златарица, п/ст Ветроком 110/20; п/ст Враца 3 110/20, п/с Караджалово, Мини Марица Изток - п/с "10"

На снимките отдолу можете да разгледате част от екранните менюта и прозорци реализирани на съответните обекти.

scada3 scada4
scada5 scada6

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ