header.jpg

Прахово боядисване

Поредното нововъведение от наша страна с цел по-бързо обслужване на нашите клиентите и подобряване на качеството е затвореният цикъл за боядисване.
"Ел-Тест" пусна в експлоатация собствена инсталация за прахово боядисване на метални шкафове и табла, врати, детаили и елементи. Системата е производство на "itwGema AG" Германия.
Съоръжението за прахово боядисване използва боя на прах тип Epoxy/Polyester. Възможно е да се ползват всички цветове по RAL.

Детайлите, които ще се боядисват, се подлагат на  предварителна подготовка. По този начин се постига по-качествено и равномерно нанасяне на боята върху желаните повърхности и по-голямата дълготрайност на нанесеното покритие.
Предварителната подготовка се състои в обезмасляване, фосфатиране, измиване и изсушаване. За обезмасляването и фосфоритирането се използва разтвор на препарата КАФ-090Ф, с кисело-алкален показател рН=4,5-5. При необходимост се извършва и обработка с  концентрат с кисело-алкален показател рН=6,5-7.
Процесът се извършва в камера за струйна обработка и конвективна сушилня.
Нанесеното покритие се оформя в пещ с работни размери:

  • Ширина:    1 200mm;
  • Височина:  2 200mm;
  • Дължина:   5 000mm;

Този наш проект е реализиран по програмата ФАР.

eu "Проектът се реализира с подкрепата на Европейския Съюз и Република България"
BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-107
"Сертифициране по ISO 14001 и технологична модернизация на фирма ЕЛ - ТЕСТ"
Програма ФАР BG 2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3
"Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" Фаза 3
bg
eu "Supported by the  EU and Republic of Bulgaria"
Project BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3-107
„ISO 14001 certification and technological modernization of EL - TEST”
Phare programme BG 2006/018-164.05.01/ ESC / G / CSG -3
“Support for increasing the competitiveness of bulgarian enterprises” Phase 3
bg

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ