header.jpg

Декларации за Независимост и Качество

Декларации за политика, цели, ангажиментите по качеството и независимост на Оргазн за Контрол от вид "С"

POLITIKA KACHESTVO 2021 1

POLITIKA KACHESTVO 2021 2

Nezavisimost OK

Обща информация

common okОрганът за контрол от вид „С” е самостоятелно звено към фирма "ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД и работи в съответствие с изискванията, регламентирани от EN ISO/IEC 17020. Акредитиран е от Изпълнителна Агенция "Българска Служба за Акредитация" със СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ рег. номер 128 ОКС валиден до 2025 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2012.

Прочети още: Обща информация

Обхват Орган за Контрол

Органът за контрол от вид „С” извършва контрол и оценка на съответствието на:
1. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

  • Съпротивление на защитни заземителни уредби
  • Съпротивление на изолация
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  • Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно или променливо напрежение на машини и съоръжения до 100 kV DC и 80 kV AC на машини и съоръжения
  • Преходно съпротивление в контактна система

Прочети още: Обхват Орган за Контрол

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ