header.jpg

Настоящи задачи

Част от задачите, които разработваме или изпълняваме в момента

 

Име на Възложителя  Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта
АББ Настройка тест, функционални проби а релейни защити
ЕСО ЕАД МЕР ШУМЕН Изработка и доставка на 12 бр. командни шкафа
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Авариен ремонт на кабел 110kV на извод Горна баня, п/ст Красно село
ЕСО ЕАД МЕР ПЛОВДИВ Работен проект за реконструкция на ВЛ Болгар
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Доставка на командни табла за п/ст Бухово
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи
ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Доставка и монтаж на 2 бр. мрежови анализатора към съществуваща енергийна система SCADA
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Монтаж на устройство за изкуствен звезден център на IV-та шинна система 6 нV в ГРУ-2
ГИГАСТРОЙ ООД Отопление, вентилация и климатизация, част „Електрическа“, част „Пожарна безопасност“, част „Пожароизвестителна система“, част „Система против проникване и видеоконтрол“ на административна сграда-дежурен пункт на подрайон електроразпределителен Каспичан, Енергосекция Горна Оряховица
ЕСО ЕАД СМР на нова КЛ 110 kV “Кипарис“ от п/ст Загорка до п/ст Траяна
СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ ЕООД Проектиране, доставка на материали и монтажни работи в апаратна камера и осветителна инсталация на ВЕЦ Кокаляне
ВАПТЕХ Доставка на релейни защити и RTU
АББ Ремонт КРУ 20kV на п/ст Ветроком

 

 

 

 

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ