header.jpg

Енергиен мениджмънт

През последните сто години употребата на енергия е нараснала многократно (цените на енергоносителите също) и тъй като много от енергоносителите са ограничени, този факт налага все по осезаемо наличният енерго ресурс да се употребява и управлява разумно. За тази цел е необходим постоянен контрол и планиране върху енерго потреблението на даден икономически субект. С поскъпването на енергоносителите стана актуално и необходимо въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.

За да оптимизират разходите си за електроенергия и за да избегнат финансови глоби, големите потребители трябва предварително да заявят каква мощност ще изразходват за даден период. Въпросните системи следят, записват, чертаят товарови графици и автоматично дават препоръки за намаляване или увеличаване на потреблението.
Специалистите от Орган за контрол от вид „C” към „ЕЛ-ТЕСТ” ООД, разработват и пускат в експлоатация системи за енергиен мениджмънт използвайки за база разработения от Schneider Electric пакет StuxureWare Power Monitoring (SPM).

Основните задачи на една система за енергиен мениджмънт са:

  • Оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством система от екрани, барграфи, трендове, звукова и светлинна сигнализация;
  • Дистанционно отчитане на измервателни средства;
  • Събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието/ сградите;
  • Планиране на дневни, седмични и месечни количества за доставка на електрическа енергия;
  • Управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия за доставка;
  • Регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;
  • Pазкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време;
  • Откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт;
  • Определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията.

На снимките отдолу можете да разгледате част от екраните и менютата, в реализирани от нас проекти и системи

Част от екранните менюта на обект "DRADHA"
dradha-110kV dradha-AUXILARY
dradha-MACHINA dradha-NET
dradha-OVERVIEW dradha-SWG 63
dradha-SINNALS dradha-PM4

Специалистите от Органа за контрол от вид „C” към „ЕЛ-ТЕСТ” ООД са участвали/участват в изграждането на следните системи за енергиен мениджмънт:
Schneider Electric ION за завод Радиново, обл. Пловдив
Schneider Electric ION за ВЕЦ Дарда, Албания
Schneider Electric ION за Биовет, гр. Разград
Schneider Electric SPM за Тракия Глас, гр.Търговище
Schneider Electric SPM за Мини Марица Изток, гр. Раднево

Част от екранните менюта на обект "Мини Марица Изток" 
mmi-home mmi-network
mmi-metering mmi-analise

 

 

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ