header.jpg

Вторична комутация (управление, защита, измерване)

Тази част от отдел "Проектиране" се занимава с проектирнето на релейна защита, автоматизация, управление, сигнализация, измерване и други схеми за електрически уредби с различни нива на напрежение. Проектирането се извършва основно със софтуер EL-CAD и AutoCAD. EL-CAD е софтуер, за проектиране на вторична комутация, като по този начин проектите са ясни и изпълними за по кратки срокове.
Изготвя се следните схеми и чертежи:

  • Принципни схеми за управление, сигнализация и блокировки;
  • Принципни схеми за релейна защита и автоматика;
  • Проекти за търговско и контролно измерване на електроенергия;
  • Специфични проекти: схеми за автоматично включване на резерва (АВР), управление на агрегати чрез контролери; схеми за захранване на собствени нужди постоянен и променлив ток и други.
  • Проектите се изготвят на AutoCAD или с помощта на специализирания програмен продукт за проектиране на вторична комутация EL-CAD.
  • Изготвят се технически спецификации, кабелни журнали, монтажни таблици.

По създадените от нас проекти ние можем да прозиведем и необходимите Ви табла а именно:
-Релейни табла
-Командни табла
-Командни шкафове
-Специфични табла
-Електромерни табла
-Табла НН тип PRISMA P

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ