header.jpg

Архитектурно - строителна част

Специалистите в този отдел изготвят комплектни проекти за сгради и съоръжения за високо и ниско строителство.
Разработките за опорните конструкции на технологичното оборудване обхващат:

 • Статически изчисления;
 • План на фундаменти;
 • Строително – конструктивни чертежи на фундаменти за стоманени носещи конструкции и портали;
 • Конструктивни чертежи на портали и носещи конструкции, изпълнени като плътни или решетъчни тела от горещо поцинковани стоманени профили, съединени със заварки или болтови връзки;
 • Кофражни и армировъчни планове на монолитни конструкции.

При изготвянето на статистическите изчисления се ползват програмните продукти SAP 2000 - версия 11 и TOWER 6, TOWER7 и MetalSudio.
Екипът разработва и различни проекти на обслужващи сгради за разпределителни уредби, в които се разполагат командно – релейна апаратура и закрити разпределителни уредби. Проектират се също и технологични сгради, предназначени за складове, административни сгради, както и производствени халета.

Те биват:

 • Сгради, изпълнявани изцяло по монолитен начин;
 • Сгради, изпълнявани по смесени системи със стоманобетонни монолитни основи и сутерен до кота 0 и стоманени носещи конструкции със стенно и покривно ограждане от трислойни панели с пълнеж от минерална вата.

В зависимост от предназначението, проектите за сградите съдържат следните части:

 • Архитектурна
 • Строително – конструктивна
 • Част „Водопровод и канализация”
 • Част „Отопление, вентилация и климатизация”
 • Част „Електрическа – осветление и силови електроинсталации”
 • Част „Комуникационна мрежа”
 • Част „Сигнално – охранителна система” – пожароизвестяване и видеонаблюдение

При работа по изготвянето на проекти за новоизграждащи се обекти се изготвят и частите:

 • Геоложки проучвания
 • Генплан
 • Вертикална планировка и трасировка, пътища
 • Планове за безопасни и здравословни условия за труд
 • Пожарна безопасност

Всички проекти са комплектовани с пълни количествени сметки.
Проектните документации са съобразени с действащата в момента нормативна уредба в Република България и международните стандарти.
Всички инженери в тази група са с магистърска степен на образование по специалности:

 • Архитектура;
 • Конструкции за промишлено и гражданско строителство;
 • Водопровод и канализация;
 • Отопление, вентилация и климатизация;
 • Сградни електроинсталации;
 • Безопасно изпълнение на строителството;
 • Пожарна безопасност;
 • Пътно строителство и геодезия;
 • Геология и геоложки проучвания.
 • Групата изпълнява и задачи, свързани с рехабилитацията на съществуващи сгради и строителни конструкции, проверка на сеизмоустойчивост и сеизмично укрепване, възстановяване и надграждане на стари сгради.

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ